ecodrive.org


   

 

 

 

ECOWILL has been endorsed by the European Commission's Sustainable Energy Europe Campaign as an Official Partner.

 

www.ecodrive.org: HomeÚsporná jízda - koncept

 

Hospodárná jízda představuje „chytrý“ způsob jízdy využívající nové technologie ve vozidlech ve prospěch nižší spotřeby paliva za současně vyšší bezpečnosti silničního provozu za pomoci. Úsporná jízda dále rovněž významně přispívá k ochraně klimatu, ke snižování znečišťování životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoj v dopravě

 

 

Úsporná jízda - přínosy

Bezpečnost

 • Zvyšuje bezpečnost provozu
 • Rozšiřuje řidičské dovednosti

 

 

Životní prostředí

 • Snižuje emise skleníkových plynů (CO2)
 • Snižuje emise znečišťujících látek do ovzduší
 • Snižuje hluk

Finance

 • Šetří palivo/náklady (dlouhodobě 5-15%)
 • Snižuje servisní náklady
 • Snižuje hmotné škody při nehodách

Společnost

 • Odpovědnější řízení
 • Méně stresu při řízení
 • Větší pohodlí pro řidiče a spolujezdce

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not nevessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

Zlatá pravidla úsporné jízdy

1. Předvídejte vývoj na vozovce

Čtěte vozovku co nejdále je to možné a předvídejte průběh provozu.

Konejte místo reagujte – správná vzdálenost mezi vozidly umožňuje využívat setrvačnosti vozidla (zvýšení bezpečné vzdálenosti odpovídající asi 3 sekundám od vozidla vpředu optimalizuje možnosti k vyrovnání kolísání rychlosti silničního provozu - umožňuje plynulý provoz s konstantní rychlostí).

 

2. Udržujte stabilní rychlost při nízkých otáčkách

Jeďte plynule, použijte nejvyššího možného rychlostního stupně při nízkých otáčkách.

 

3. Řaďte včas

Řaďte vyšší rychlostní stupeň kolem 2000 ot/min. Zvažte dopravní situaci, bezpečnost a vlastnosti vozidla.

 

4. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách, nejméně jednou měsíčně a před jízdou ve vyšších rychlostech

Udržujte pneumatiky správně nahuštěné, nižší tlak představuje bezpečnostní riziko a vyšší spotřebu. Správný tlak (dle zátěže, nejvyššího tlaku a rychlosti) naleznete v návodu od vozidla.

 

5. Zvažte extra spotřeby energie a peněz

Používejte klimatizaci a jinou elektronickou výbavu racionálně a vypínejte ji, když není potřeba. Elektrická energie je vyráběna spalováním dalšího paliva v motoru, elektrické spotřebiče tedy napracují „zadarmo“ – vždy stojí energii a palivo navíc.

Vyhněte se mrtvé zátěži a zbytečnému aerodynamickému odporu.