Lithuania

ECOWILL Activities

First “Train the trainer” (ttt) seminar for driving instructors took place on 24-26 October 2011 in Vilnius. It was conducted by experts of German partner DVR. 12 driving instructors from different driving schools of Lithuania have been granted the right to offer and conduct ECOWILL seminars for trainers and licensed drivers.

On 19-21 December 2011 and 30 January – 1 February 2012 additional trainings were provided for two driving instructor groups from different cities of Lithuania – Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys and Marijampole. Seminars were conducted by lectors of Ecodriving LT UAB. 24 driving instructors from different driving schools of Lithuania have been granted the right to offer and conduct ECOWILL seminars for trainers and licensed drivers.

Ecodriving short training courses (“snack trainings”) for licensed drivers were launched in May 2012. Lessons are conducted by trainers of COWI partner Ecodriving LT UAB with the car “Toyota Auris”, 1,4 l diesel engine. 107 fleet drivers from various private companies have been trained as of 19th June 2012. Typical Ecodriving lessons consist of two rides along the same chosen route: the first one is performed with the driver driving as usual and the second – practicing main Ecodriving techniques. Compared with the habitual driving of participants, fuel savings calculated by the end of June from 5% to 35% were obtained, and for some drivers – even up to 54%. Average group fuel economy was 13%. It is planned to conduct 250 such trainings by the end of July, i.e. half of the project’s task.

ECOWILL projektas

2011 m. spalio 24–26 d. Vilniuje įvyko pirmieji ekovairavimo mokymai vairavimo instruktoriams, kuriuos vedė Vokietijos Kelių eismo saugumo tarybos (DVR) ekspertai. 12 vairavimo instruktorių iš įvairių Lietuvos vairavimo mokyklų įgijo teisę siūlyti ir vesti ECOWILL seminarus vairavimo instruktoriams ir vairuotojo pažymėjimus turintiems vairuotojams.

2011 m. gruodžio 19–21 d. ir 2012 m. sausio 30 d. – vasario 1 d. mokymai pravesti dar dviem vairavimo instruktorių grupėms iš įvairių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės. Mokymus vedė UAB „Ecodriving LT“ lektoriai. 24 vairavimo instruktoriai įgijoteisę siūlyti ir vesti ECOWILL seminarus vairuotojo pažymėjimus turintiems
vairuotojams.

2012–2013 m. ECOWILL projekto vykdytojas Lietuvoje UAB „COWI Lietuva“ kartu su partneriu UAB „Ecodriving LT“ praves trumpos trukmės (1 val.) ekovairavimo pamokas 500 vairuotojo pažymėjimą turinčių vairuotojųrealiomis eismo sąlygomis.

2010 m. buvo renkama informacija apie su ekovairavimu susijusias veiklas, vykdomas projekte dalyvaujančiose šalyse. Buvo atlikti tyrimai, siekiant išsiaiškinti, kokią, atskirų suinteresuotų grupių nuomone, naudą turi ekovairavimo taikymas praktikoje, nustatyti kliūtis, trukdančias platesniam ekovairavimo paplitimui ir parengti rekomendacijas dėl ekovairavimo plėtros. Šio etapo rezultatus galite rasti čia.

Plačiau apie ECOWILL projektą Lietuvoje skaitykite čia.

Kitos ekovairavimo veiklos Lietuvoje

UAB “EcodrivingLT” – organizuoja ekovairavimo teorijos ir praktikos mokymus įmonėms ir fiziniams asmenims, taip pat ekoralius ir kitus konkursus bei renginius.

VšĮ „Saugus ratas“ – kasmet organizuoja ekonominius ir ekologinius žygius automobiliais.

Būsimieji vairuotojai

Vadovaujantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010,Nr. 99-5151), būsimieji vairuotojai turi būti mokomi taip pat ir ekonomiško vairavimo:

 • Pirmajame etape būsimasis vairuotojas vairavimo mokykloje
  turi išmokti: vairuoti transporto priemonę ekonomiškai ir pagrindinius
  ekonomiško transporto priemonės eksploatavimo metodus bei suvokti svarbą
  saugiam eismui ir aplinkai. Mokant būsimą vairuotoją ekonomiško transporto
  priemonės vairavimo pagrindų turi būti akcentuojama, kad šis vairavimo būdas
  yra saugiausias ir tausojantis aplinką.
 • Antrajame etape būsimasis vairuotojas turi galutinai
  įtvirtinti saugaus ir ekonomiško vairavimo žinias, tobulinti įgytus vairavimo
  įgūdžius. Šiame etape būsimasis vairuotojas turi išmokti gebėti vertinti savo
  vairavimo ekonomiškumą ir tobulėti kaip aplinką tausojantis vairuotojas.